logo zss
  Zalecana przeglądarka - Moziilla Firefox
Zespół Szkół w Czeladzi - organizacja
O Zespole Szkół
Kadra Szkoły
Rada Rodziców
Baza dydaktyczna
Dokumenty szkolne
RODO - klauzula informacyjna
Rekrutacja
Kontakt

Wczesne wspomaganie     rozwoju dziecka
Oferta
Fotogaleria

Przedszkole
Oferta
Zajęcia terapeutyczne
Organizacja i metody pracy
Ramowy rozkład dnia
Z życia przedszkola

Nasza szkoła
Oferta
Metody pracy i terapii
Z życia szkoły
Świetlica szkolna

Realizowane programy i projekty
Szkoła sportowych talentów
Zagraniczna mobilność...
Mam zawód - mam pracę...
Projekt UNICEF
Leonardo da Vinci - Vetpro
Zabawa z nauką
COMENIUS
THE GATEWAY AWARD
Szkoła bez przemocy
Szkoła w ruchu
,.
Posiadane tytuły i certyfikaty
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła odkrywców talentów

Informacje nieudostępnione
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy ...

Redakcja

 

Rok 2019/2020


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Deklaracja dostępności
INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Tutaj znajdują się informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od dnia 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej.

Harmonogram konsultacji dostępny jest u wychowawców klas oraz znajduje się na tablicy ogłoszeń.


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Od dnia 25 maja 2020 roku w godzinach 8.00 - 15.00 w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńcze i świetlicowe dla uczniów klas I-III.


KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Od dnia 25 maja 2020 roku w szkole będą odbywać się konsultacje dla ósmoklasistów. Na konsultacje należy się umówić indywidualnie. Terminy konsultacji znajdziesz tutaj.


INFORMACJA DLA EMERYTÓW
DOTYCZĄCA ZFŚS


Dyrektor ZSS w Czeladzi informuje, że składanie oświadczeń o dochodach za 2019 rok, odbywa się zgodnie ze wzorem zawartym w Regulaminie ZFŚS. Oświadczenia należy składać w zaklejonych kopertach do końca maja.

Druki oświadczeń dostępne są na portierni szkoły.

Nauczyciele emeryci zobowiązani są również do oświadczenia dołączyć ostatnią decyzję ZUS o wysokości emerytury.LOGOPEDYCZNE ZABAWY SŁUCHOWE

Tutaj znajdziecie Państwo przygotowane przez logopedę p. Agnieszkę Wójtowicz-Dereń zabawy słuchowe do realizacji z dziećmi w domu.
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Rodziców i uczniów zachęcamy do konsultacji z nauczycielami. Terminy konsultacji znajdują się tutaj.KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na izolację wywołaną epidemią koronawirusa zapraszam wszystkich chętnych potrzebujących wsparcia w terapii logopedycznej czy pomocy w realizacji przesyłanych materiałów do kontaktu telefonicznego. Jeżeli potrzebujecie Państwo takiej konsultacji proszę napisać na adres agaagnieszka201807@gmail.com i zostawić nr telefonu, oddzwonię w godzinach 10.00-12.00.

logopeda szkolny Agnieszka Wójtowicz-Dereń.PORADNIK MEN - KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele tutaj znajdziecie poradnik dla szkół dotyczący kształcenia na odległość


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice

W trosce o właściwą realizację nauczania na odległość przygotowaliśmy dla Państwa kilka informacji. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Informacja dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Wskazówki jak prawidłowo pracować z komputerem

 Wskazówki jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci http://www.dzieckowsieci.pl/


PLAN LEKCJI

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

W trosce o zdrowie i dobrą kondycję psychofizyczną uczniów na czas 25 marca - 10 kwietnia obowiązuje zmodyfikowany plan lekcji. Informacje o obowiązującym planie lekcji przekażą wychowawcy klas.


KLAUZULA INFORMACYJNA - NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość.


ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE PRACY ZDALNEJ

Zarządzenie Dyrektora ZSS


PLAN LEKCJI NA CZAS KWARANTANNY

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

Na czas kwarantanny obowiązują plany lekcji dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa1 - dla klas L szkoły podstawowej
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-1-nowy-system2 - dla Szkoły Branżowej I Stopnia.

Dla Uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia poza planem lekcji podanym powyżej obowiązuje również plan lekcji przedmiotów zawodowych ustalony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Klasy edukacyjno-terapeutyczne oraz klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy pracują zgodnie z planami ustalonymi przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów.

Jeżeli nauczyciel przedmiotu korzysta z ustalonego z uczniami, rodzicami systemu e-edukacji (mail, e-podręcznik, grupy, itp.) – obowiązuje materiał podawany według zaleceń nauczyciela przedmiotu.


ZAPRASZAMY do NAUKI!


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice

W trosce o Was i Wasze pociechy nie pozostawiamy Was samych z problemami, które mogą pojawić się w tej trudnej, napiętej sytuacji generującej stres i napięcie. e-mail : sos.covid.zss@gmail.com

Wsparcia i pomocy udzielać będą;
psycholog - Iwona Więcławek-Wardyniec
psycholog- Marzena Bochenek
pedagog - Alicja Iwanowska

Piszcie jeśli oczekujecie wsparcia. Jeśli zostawicie nr telefonu oddzwonimy.
pozdrawiam dyr. Iwona Więcławek-Wardyniec


INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM


W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego informujemy, że preferowaną formą kontaktu w celu załatwienia spraw koniecznych jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. 32 265 15 15

e-mail: zssc.sekretariat@powiat.bedzin.pl

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

 


INFORMACJA DLA EMERYTÓW
DOTYCZĄCA ZFŚS


Do dnia 17.01.2020 r. w sekretariacie szkoły przyjmowane będą zapisy na wycieczkę organizowaną w dniach 10.06.2020 r. - 14.06.2020 r. Wkładem własnym do organizowanej wycieczki będą koszty dojazdu do miejsca docelowego.

 


INFORMACJA DLA EMERYTÓW
DOTYCZĄCA ZFŚS


Informuję, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2019 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski dostępne są w recepcji szkoły.

Dyrektor Iwona Więcławek-Wardyniec