logo zss
 
Zespół Szkół w Czeladzi - organizacja
Dyrekcja
Kadra Szkoły
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Logopeda szkolny
Świetlica szkolna
WWR
Rekrutacja
Godziny pracy
Czym dysponujemy - wyposażenie
   

Dokumenty regulujące pracę szkoły
Statut
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Regulamin Rady Rodziców
Wyciąg z programu wychowawczego
Wykaz programów i podręczników
Prawa i obowiązki ucznia
Prawa i obowiązki rodzica
   

Nasza szkoła
Kontakt
O szkole
Z życia szkoły
Najlepsi uczniowie
Nasze osiągnięcia
Realizowane programy i projekty:
- "Zagraniczna mobilność    kadry edukacyjnej..."
- projekt UNICEF
- "Mam zawód - mam pracę w regionie"
- Leonardo da Vinci - Vetpro

- Zabawa z nauką
- "COMENIUS"
- THE GATEWAY AWARD
- Program Promocji Zdrowia
- "Szkoła bez przemocy"
- Odkrywamy talenty
- Szkoła w ruchu
Współpraca
Galeria
Download
   

Organizacja roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
Harmonogram zebrań z rodzicami
Kalendarz imprez szkolnych
Koła zainteresowań
   

Informacje nieudostępnione
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy ...
   

 
Redakcja
   Rodzicu!!!

Jeżeli Twoje dziecko ma stałe, przedłużające się problemy z opanowaniem materiału w szkole, trudności emocjonalne, kłopoty ze zdrowiem przyjdź do nas:

  • Zapewnimy mu pomoc psychologiczno - pedagogiczną
  • Dobre warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju
  • Opiekę specjalistów
  • Miłą i serdeczną atmosferę
  • Zdobycie atrakcyjnego zawodu

W naszej szkole nauka przychodzi bez stresów.


Uczniu!!!

Jeżeli:
  • Czujesz, że nie radzisz sobie w szkole
  • Grozi ci po raz kolejny powtarzanie klasy
  • Chcesz i Ty osiągać sukcesy

Przyjdź do nas!!!

Nie obawiaj się zmiany szkoły. Nasze świadectwa nie różnią się od innych, w nazwie szkoły nie ma określenia "specjalna". Tutaj możesz ukończyć gimnazjum i zdobyć zawód w szkole zawodowej.


Do szkoły uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznejSzkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

Oligofrenopedagogów,

Surdopedagogów,

Logopedę,

Rehabilitanta,

Pedagoga,

Psychologa,

Informatyka.Szkoła posiada:

Multimedialne pracownie internetowe,>>zdjęcie<<

Pracownie zajęć praktycznej nauki zawodu,>>zdjęcie<<

Sale zajęć edukacyjno - terapeutycznych,>>zdjęcie<<

Pracownię matematyczno-fizyczno-chemiczną,>>zdjęcie<<

Pracownie humanistyczne,>>zdjęcie<<

Pracownię przyrodniczo-językową,>>zdjęcie<<

Sale: gimnastyczna i rehabilitacyjna,>>zdjęcie<<

Salę Integracji Sensorycznej,>>zdjęcie<<

Salę ZABAW,>>zdjęcie<<

Salę ZABAW

Gabinety specjalistyczne,

Bibliotekę,

Świetlicę,

Stołówkę.>>zdjęcie<<Prowadzimy ciekawe koła zainteresowań:

Artystyczne

Plastyczne

Językowe

Motoryzacyjne

Sportowe

Caritas

Ekologiczno-Prozdrowotne

Filatelistyczne

Gastronomiczne

Akademia Rozwoju i Zabawy

Artterapii

Bibliofila

Świetlica środowiskowa w soboty.


Nasza szkoła nie tylko uczy ale również rozwija zainteresowania , zdolności , indywidualne predyspozycje każdego wychowanka. Pomaga w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.

  Licznik :  
www.bip.gov.pl
Redakcja: bala_j@poczta onet.pl