SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z realizacji kółka plastycznego
za I semestr roku szkolnego 2007/2008


W bieżącym semestrze było realizowane kółko plastyczne w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Zajęcia z kółka plastycznego miały rozwijać zdolności plastyczne, indywidualne zainteresowania uczniów. Ponadto uczniowie mogli wpływać na dobór tematów realizowanych na zajęciach. Zgodnie z ich wolą były wykonywane prace na konkursy plastyczne (min. Prezent dla Mikołaja, Bombka Bożonarodzeniowa, Łańcuch).


Celem zajęć zgodnie z programem było rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywania umiejętności pracy zespołowej, podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych, integracja dzieci z różnych grup wiekowych.

Główne cele zajęć z kółka plastycznego to:

punktor

Przejawianie u dzieci aktywności i inwencji twórczej podczas zajęć

punktor

Czerpanie radości z wykonanej pracy

punktor

Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin plastyki

punktor

Prawidłowe nazewnictwo wybranych narzędzi, technik i materiałów plastycznych

punktor

Poszanowanie prac własnych i kolegów

punktor

Umiejętność pracy w zespole

punktor

Wiara we własne możliwości

Wszystkie z zaplanowanych celów zostały zrealizowane, zajęcia będą kontynuowane w następnym semestrze szkolnym.