logo zss
 
Zespół Szkół
w Czeladzi - organizacja
Dyrekcja
Kadra Szkoły
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Logopeda szkolny
Świetlica szkolna
SZOK
Godziny pracy
Czym dysponujemy - wyposażenie
   

Dokumenty regulujące pracę szkoły
Statut
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Regulamin Rady Rodziców
Wykaz programów
Prawa i obowiązki ucznia
Prawa i obowiązki rodzica
   

Nasza szkoła
Kontakt
O szkole
Z życia szkoły
Najlepsi uczniowie
Nasze osiągnięcia
Realizowane programy
- THE GATEWAY AWARD
- Program Promocji Zdrowia
- "Szkoła bez przemocy"
Współpraca
Galeria
Download
   

Organizacja roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez szkolnych
Harmonogram zebrań z rodzicami
Koła zainteresowań
Plan lekcji
   

Informacje nieudostępnione
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy ...
   

 
Mapa strony
Redakcja
   


Szkolny Ośrodek Kariery
w Zespole Szkół w Czeladzi


Możemy Wam pomóc poprzez:

 • Rozwiązywanie problemów związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem kariery zawodowej.


 • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych.


 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.


 • Przeprowadzanie warsztatów poświęconych różnym formom aktywności zawodowej, zasadom poruszania się oraz radzenia sobie na rynku pracy, a także rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania pracy.


 • Udzielanie informacji na temat programów przeciwdziałania bezrobociu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Urzędów Pracy (np. program "Pierwsza Praca").Przydatne informacje:

 1. Autoanaliza.


 2. Czy jesteś asertywny.


 3. Panowanie nad stresem.


 4. Pokonywanie testów.


 5. Kwestionariusz osobowy.


 6. Odpowiedź na ofertę prasową.


 7. Własna oferta pracy.


 8. Życiorys.


 9. List motywacyjny.


 10. Struktura rozmowy z pracodawcą.


 11. Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej.


 12. Rozmowa kwalifikacyjna.


  Licznik :  
www.bip.gov.pl
Redakcja: bala_j@poczta onet.pl